คำสั่งที่
เรื่อง
วันที่คำสั่ง
     
คำสั่ง ทบ.ที่ 44/55 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 10 ก.พ.54
     
คำสั่ง ทบ.ที่ 20/2554

ให้นายทหารรับราชการ

19 ม.ค.54
คำสั่ง ทบ.ที่ 18/2554 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 19 ม.ค.54
     
     
คำสั่ง ทบ.ที่ 287/2553

ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน

2 ธ.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 277/2553 ให้นายทหารรับราชการ 23 พ.ย.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 240/2553

ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน

16 ต.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 221/2553 ให้นายทหารรับราชการ 28 ก.ย.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 215/2553 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 21 ก.ย.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 212/2553 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 16 ก.ย.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 196/2553 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 2 ก.ย.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 193/2553 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 27 ส.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 174/2553 ให้นายทหารรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 9 ส.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 170/2553 ให้นายทหารรับราชการ 5 ส.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 155/2553 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 20 ก.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 156/2553 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 19 ก.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 151/2553 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 12 ก.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 101/2553 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 15 พ.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 99/2553 ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า 6 พ.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 50/2553 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 22 ก.พ.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 20/2553 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 22 ม.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 12/2553 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 15 ม.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 6/2553 ให้นายทหารรับราชการ 11 ม.ค.53
คำสั่ง ทบ.ที่ 4/2553 ให้นายทหารรับราชการ 11 ม.ค.53
     
     
คำสั่ง ทบ.ที่ 325/2552 ให้นายทหารรับราชการ 3 ธ.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 321/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 1 ธ.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 312/2552 ให้นายทหารรับราชการ 23 พ.ย.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 305/2552 ให้นายทหารรับราชการ 13 พ.ย.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 301/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 9 พ.ย.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 1432/2552 บรรจุนักเรียนนายสิบ กง. เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ 28 ต.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 292/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 30 ต.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 291/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 30 ต.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 287/2552 ให้นายทหารรับราชการ 26 ต.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 281/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 19 ต.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 274/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 25 ก.ย.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 246/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 17 ส.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 242/2552 ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า 17 ส.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 215/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 23 ก.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 203/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 23 ก.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 201/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 17 ก.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 200/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 17 ก.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 157/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 18 มิ.ย.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 104/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 1 พ.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 96/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 23 เม.ย.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 87/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 30 มี.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 81/2552 ให้นายทหารรับราชการ 16 มี.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 75/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 9 มี.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 67/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 2 มี.ค.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 62/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 25 ก.พ.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 41/2552 ให้นายทหารรับราชการ 6 ก.พ.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 37/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 4 ก.พ.52
คำสั่ง ทบ.ที่ 13/2552 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 20 ม.ค.52
     
คำสั่ง ทบ.ที่ 386/2551 ให้นายทหารรับราชการ 30 ธ.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 371/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 16 ธ.ค.51
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1597/2551 บรรจุนักเรียนนายสิบ เหล่า กง. เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน 18 พ.ย.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 339/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 13 พ.ย.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 327/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 27 ต.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 317/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 21 ต.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 301/2551 ให้นายทหารรับราชการ 15 ก.ย.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 287/2551 ให้นายทหารรับราชการ 29 ส.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 289/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 28 ส.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 285/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 25 ส.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 272/2551 ให้นายทหารรับราชการ 7 ส.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 267/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 4 ส.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 264/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 30 ก.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 263/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 28 ก.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 259/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 24 ก.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 234/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 4 ก.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 228/2551 ให้นายทหารรับราชการ 2 ก.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 223/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 2 ก.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 222/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 2 ก.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 217/2551 ให้นายทหารรับราชการ 25 มิ.ย.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 200/2551 ให้นายทหารรับราชการ 17 มิ.ย.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 194/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 13 มิ.ย.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 193/2551 ให้นายทหารรับราชการ 13 มิ.ย.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 171/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 2 มิ.ย.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 160/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 29 พ.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 128/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 30 เม.ย.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 121/2551 ให้นายทหารรับราชการ 17 เม.ย.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 93/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 13 มี.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 81/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 10 มี.ค.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 73/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 29 ก.พ.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 62/2551 ให้นายทหารรับราชการ 13 ก.พ.51
คำสั่ง ทบ.ที่ 49/2551 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 4 ก.พ.51
     
คำสั่ง ทบ.ที่ 465/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 21 ธ.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 451/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 19 ธ.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 431/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 7 ธ.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 400/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 9 พ.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 386/2550 ให้นายทหารรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 2 พ.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 385/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 1 พ.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 381/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 29 ต.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 380/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 24 ต.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 376/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 16 ต.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 370/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 3 ต.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 360/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 14 ก.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 352/2550 ให้นายทหารรับราชการ 24 ส.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 348/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 23 ส.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 341/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 17 ส.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 338/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
15 ส.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 333/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 8 ส.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 326/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 3 ส.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 316/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 26 ก.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 315/2550 ให้นายทหารรับราชการ 26 ก.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 310/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 26 ก.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 308/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 25 ก.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 294/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 18 ก.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 287/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 3 ก.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 286/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 3 ก.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 283/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 3 ก.ค.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 281/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 28 มิ.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 264/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 27 มิ.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 261/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 27 มิ.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 232/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 12 มิ.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 230/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 12 มิ.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 221/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 7 มิ.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 215/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 5 มิ.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 177/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 18 พ.ค.2550
คำสั่ง ทบ.ที่ 169/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 9 พ.ค.2550
คำสั่ง ทบ.ที่ 137/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 24 เม.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 136/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 20 เม.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 127/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 18 เม.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 125/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 12 เม.ย.50
คำสั่ง ทบ.ที่ 72/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 22 ก.พ.2550
คำสั่ง ทบ.ที่ 69/2550 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 22 ก.พ.2550
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
8 ก.พ.2550
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
22 ม.ค.2550
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
19 ม.ค.2550
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
19 ม.ค.2550
คำสั่ง ทบ.ที่ 23/2550 ให้นายทหารรับราชการ 12 ม.ค.2550
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
3 ม.ค.2550
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
4 ม.ค.2550
 
คำสั่ง ทบ.ที่ 627/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  
8 พ.ย.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 625/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  
6 พ.ย.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 604/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
20 ต.ค.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 600/2549
ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า
18 ต.ค.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 599/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
18 ต.ค.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 599/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
18 ต.ค.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 597/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
16 ต.ค.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 596/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
14 ต.ค.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 592/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
12 ต.ค.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 588/2549
ให้นายทหารรับราชการ
4 ต.ค.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 583/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
27 ก.ย.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 582/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
27 ก.ย.2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 578/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
26 ก.ย. 2549
คำสั่ง ทบ.ที่ 572/2549
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
25 ก.ย.2549
     
--- กลับสู่หน้าหลัก ---
ศูนย์บริการร่วม กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-8050 หรือ 98050 Email : 14200u@rta.mi.th